18 maart zijn er weer verkiezingen voor provinciale staten. Minder bekend is dat gelijktijdig ook een nieuw bestuur voor het waterschap gekozen moet worden. De waterschapsverkiezingen zijn voor veel mensen eigenlijk de grote onbekende. Waarom stemmen voor het waterschap? We vroegen het aan kandidaten van PvdA en de VVD. Het antwoord van beide partijen is: Op dit punt is het verhaal van beide partijen gelijk. Maar waarom zouden mensen bijvoorbeeld op de VVD moeten stemmen? Maar wat is nu het verhaal van de PvdA?
Mensen met een minimum inkomen kunnen nu nog in aanmerking komen voor een vrijstelling. De VVD is van plan die vrijstelling af te schaffen. De belasting die mensen moeten betalen aan het waterschap is de laatste jaren flink gestegen. Wat was de reden?
Het waterschap heeft in het verleden fors geinvesteerd in één van de grootste waterzuiveringsinstallaties van Europa. De vraag of nu nog steeds betaald moet worden voor die bouw en de exploitatie daarvan.
Een van de problemen in het waterschap is de uitdroging van de dijken en de verzilting van het omliggende land. Er is in het verleden een pittige discussie gevoerd over de vraag of het niet verstandig zou zijn om de functie van de waterschappen over te hevelen naar de provincie, waarom is dat geen goed idee? Het waterschap blijft als het aan de kandidaten ligt dus een zelfstandige organisatie.