4 februari vond de tweede ‘Atelier Laak’ plaats. Deze ateliers, waarin mensen en organisaties bijeenkomen om coalities te sluiten,  zijn een initiatief van de Stichting Quartier Laak.

Doelstelling is om positieve veranderingen opgang brengen in stadsdeel Laak door samen te werken. Dit tweede atelier focuste op onderwijs en werk. Gezien de grote opkomst en het enthousiasme van de deelnemers komen er in de toekomst nog meer van dergelijke bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in de Werkfabriek aan de Wegastraat in de Binckhorst.

Ook het ouderenwerk Laak doet volop mee. Zij zoeken coalities om met samen activiteiten op te zetten die alleenstaande ouderen uit hun isolement kan halen.
Het stadsdeelkantoor Laak is een belangrijke partner en initiator steunt de vorming van nieuwe coalities in Laak.