In de gemeente wordt stevige gedebatteerd over de nieuwe woonvisie van Wethouder Joris Wijsmuller. De SP pleit voor meer sociale woningbouw, de VVD zegt dat er genoeg goedkope huurwoningen zijn en er dus gebouwd moet worden voor de middenklasse en hogere inkomens.