Stadsdeeljournaal Centrum:
Erasmusschool winnaar Kinderrechten Filmfestival – Eetbare plantsoenen in Mariahoeve – Segbroek College NLDoet Social Lab – Mediacentrum voor Stadsdeel Segbroek – Ambassadeurs Gezonde Leefstijl krijgen certificaat.
Stadsdeeljournaal Laak:
Laaktheater bespreekt Spuiforum – Spoorwijk brengt politici in beeld.
Cineac Cinema:
Kinderrechten Superhelden een film van de Erasmusschool.