Zoals in veel wijken in de stad heeft ook stadsdeel Laak te maken met vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die overlast veroorzaken. De gemeente zoek naar mogelijkheden om jongeren en hun ouders waar mogelijk te ondersteunen in de opvoeding. Om dat mogelijk te maken moet de samenwerking met bestaande instellingen en organisaties worden gezocht.