De gemeente presenteerde gisteravond de plannen voor de aanpak van het sluipverkeer op de Hoefkade en Parallelweg. Veel buurtbewoners kwamen opdraven om kennis te nemen van de uiteindelijke voorstellen.

Opvallend is dat ondanks de informatieavonden er nog steeds wijkbewoners en ondernemers zijn die denken dat de wijk Schilderswijk geheel wordt afgesloten.