Al een aantal jaren organiseert de gemeente samen met het bedrijfsleven de ICT Café’s.
Doel is om ervaringen met ICT toepassingen met elkaar te delen en in voorkomende gevallen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Afgelopen week was ICT Café te gast in de Haagse Hogeschool. Gesproken werd over het belang van ICT in het onderwijs. Daarnaast hebben veel startende bedrijven, maar ook landelijke en lokale overheden een groeiende behoefte aan goed geschoold ICT personeel.

In zijn toespraak kwam wethouder Rabin Baldewsingh met een concrete vraag aan
de Haagse Hogeschool. Hij wil met hen en anderen laten onderzoeken op welke manier ICT ingezet kan worden als hulp bij de problemen bij inburgering