De gemeenteraad heeft gedebatteerd over het rapport van de Rekenkamer over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 4 jaar geleden besloot het Kabinet de verantwoordelijkheid voor de zorg over te dragen aan de gemeenten. Sindsdien worstelen veel gemeenten met de invoering en vooral uitvoering daarvan. Ze waren er eigenlijk nog niet klaar voor.