Afgelopen jaar is er in de Haagse Binckhorst een bijzonder bedrijfsverbond opgericht:
Acht producerende bedrijven uit het gebied hebben zich verenigd om de kennis en kunde van hun bedrijven uit te wisselen. Samen hebben zij de Binckhorst Beings ontwikkeld.Dit zijn permanente markeringen in de openbare ruimte die tonen wat het industrieterrein te bieden heeft. Met de Binckhorst Beings willen de bedrijven de identiteit van de Binckhorst als makers-gebied versterken en hun bedrijven op de kaart zetten in een fase dat het gebied flink op de schop gaat.