Langs het werkterrein van de Rotterdamse baan in de Binckhorst is gisteren een bijzondere 300 meter lange bouwschutting ten doop gehouden. Het idee is dat voorbijgangers op de ventweg van de Binckhorstlaan van informatie worden voorzien over de bouw van de Rotterdamse baan en de betrokken bedrijven.