Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Voorzitter                         Nigel Lamb
Penningmeester             Chris Kwant
Secretaris                        Paul van Dort

Voor bestuursleden en vrijwilligers is de vrijwilligersvergoeding van toepassing.
Die vergoeding bestaat enkel uit het vergoeden van werkelijk gemaakte kosten een
en ander ná overleg met de penningmeester. Vergoedingen worden alleen uitgekeerd als betrokkene de vrijwilligersovereenkomst heeft ondertekend.

Ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst betekent ook dat je WA verzekerd bent voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van je werkzaamheden voor Cineac.

__________________________________________________________________________

 

Stagiairs op het terrein van media, communicatie en bedrijfskunde.
Informeer naar de mogelijkheden voor een stageplaats.
Cineac is een erkend leerwerkbedrijf.

Scholieren die voor hun maatschappelijke stage een tv-item willen maken ?
Doe ons een voorstel.

Neem contact met ons op.